5 Dominik Lichnovský

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 22
  • Počet pole position 15
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
28.06.2020 Slovakia Ring
Moravský pohár
151 Easy 60 M 13 13 16 42 5
12.09.2020 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 25 25 - 50 1

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring Easy 60 M/Meraný tréning 4 1:02.616 67.382 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring Easy 60 M/1. jazda 4 1:01.570 68.527 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring Easy 60 M/2. jazda 4 1:02.229 67.801 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring Easy 60 M/3. jazda 3 1:01.782 68.292 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
31.03.2019 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
151 Easy 60 M 13 13 16 42 4
25.05.2019 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 16 16 - 32 3
05.05.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
151 Easy 60 M 13 6 6 25 8
02.06.2019 Kecskemét
Moravský pohár
151 Easy 60 M 16 25 25 66 1
23.06.2019 SteelRing Třinec
Moravský pohár
151 Easy 60 M 16 20 16 52 3
11.08.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
151 Easy 60 M 16 16 20 52 2
25.08.2019 SteelRing Třinec
Moravský pohár
151 Easy 60 M 13 11 13 37 4
13.10.2019 Slovakia Ring
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 20 20 - 40 2
29.09.2019 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
151 Easy 60 M 20 16 16 52 3

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/Meraný tréning 4 49.536 84.302 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/1. jazda 4 49.242 84.806 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/2. jazda 4 49.413 84.512 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/3. jazda 3 48.968 85.280 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/Meraný tréning 6 0.000 0.000 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/1. jazda 3 47.359 64.233 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/2. jazda 3 47.522 64.012 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/Meraný tréning 3 53.486 76.865 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/1. jazda 4 1:02.394 65.891 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/2. jazda 10 53.618 76.676 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/3. jazda 10 55.035 74.702 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét Easy 60 M/Meraný tréning 4 50.641 76.776 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét Easy 60 M/1. jazda 3 50.596 76.844 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét Easy 60 M/2. jazda 1 49.823 78.036 km/h
02.06.2019 Moravský pohár Kecskemét Easy 60 M/3. jazda 1 49.805 78.064 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/Meraný tréning 4 1:02.635 69.948 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/1. jazda 3 1:02.342 70.277 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/2. jazda 2 1:02.304 70.320 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/3. jazda 3 1:02.533 70.062 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/Meraný tréning 4 53.584 76.724 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/1. jazda 3 1:01.746 66.582 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/2. jazda 3 53.011 77.554 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/3. jazda 2 53.046 77.503 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/Meraný tréning 4 1:02.440 70.167 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/1. jazda 4 1:02.260 70.369 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/2. jazda 5 1:02.011 70.652 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec Easy 60 M/3. jazda 4 1:02.666 69.914 km/h
13.10.2019 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring EASY 60/Meraný tréning 2 1:04.060 65.863 km/h
13.10.2019 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring EASY 60/1. jazda 2 1:03.109 66.856 km/h
13.10.2019 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring EASY 60/2. jazda 2 1:03.156 66.806 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/Meraný tréning 3 1:02.385 66.939 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/1. jazda 2 1:02.950 66.338 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/2. jazda 3 50.553 82.606 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/3. jazda 3 50.028 83.473 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
21.04.2018 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 20 20 - 40 2
26.05.2018 Bruck an der Leitha (3)
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 25 25 - 50 1
21.07.2018 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 25 - 25 1
25.08.2018 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 25 20 - 45 2
29.09.2018 Bruck an der Leitha (1)
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 13 13 - 26 4
13.10.2018 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
151 EASY 60 20 20 - 40 2
15.04.2018 Vysoké Mýto
Moravský pohár
151 Easy 60 M 6 6 9 21 10
06.05.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
151 Easy 60 M 10 7 10 27 7
10.06.2018 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
151 Easy 60 M 11 9 11 31 6
19.08.2018 Vysoké Mýto
Moravský pohár
151 Easy 60 M 4 8 - 12 9
02.09.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
151 Easy 60 M 13 16 20 49 2
23.09.2018 Trebatice
Moravský pohár
151 Easy 60 M 13 11 20 44 3

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
21.04.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/Meraný tréning 2 49.277 61.733 km/h
21.04.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/1. jazda 2 49.070 61.993 km/h
21.04.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/2. jazda 2 49.830 61.048 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/Meraný tréning 9 55.374 74.244 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/1. jazda 10 55.378 74.239 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/2. jazda 10 55.088 74.630 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/3. jazda 7 55.103 74.609 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/Meraný tréning 5 50.714 82.344 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/1. jazda 6 50.966 81.937 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/2. jazda 9 50.799 82.206 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/3. jazda 6 50.062 83.417 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/Meraný tréning 7 51.156 81.633 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/1. jazda 5 51.453 81.161 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/2. jazda 7 51.158 81.629 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Easy 60 M/3. jazda 5 50.745 82.294 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/1. jazda 12 53.479 76.875 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto Easy 60 M/2. jazda 8 53.511 76.829 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/Meraný tréning DQ 1:02.379 66.946 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/1. jazda 4 51.660 80.836 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/2. jazda 3 1:00.968 68.495 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Easy 60 M/3. jazda 2 57.785 72.268 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice Easy 60 M/Meraný tréning 5 47.760 63.693 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice Easy 60 M/1. jazda 4 47.810 63.627 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice Easy 60 M/2. jazda 5 48.195 63.119 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice Easy 60 M/3. jazda 2 49.895 60.968 km/h
26.05.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (3) EASY 60/Meraný tréning 1 51.725 80.735 km/h
26.05.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (3) EASY 60/1. jazda 1 51.464 81.144 km/h
26.05.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (3) EASY 60/2. jazda 1 51.325 81.364 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/Meraný tréning 1 48.578 62.621 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/1. jazda 1 48.306 62.974 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice EASY 60/2. jazda 1 48.346 62.921 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá EASY 60/Meraný tréning 2 58.867 67.087 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá EASY 60/1. jazda 1 1:01.424 64.294 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá EASY 60/2. jazda 2 57.965 68.131 km/h
29.09.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) EASY 60/Meraný tréning 5 48.484 86.132 km/h
29.09.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) EASY 60/1. jazda 4 48.181 86.673 km/h
29.09.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) EASY 60/2. jazda 4 47.983 87.031 km/h
13.10.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá EASY 60/Meraný tréning 2 55.630 70.990 km/h
13.10.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá EASY 60/1. jazda 2 55.426 71.252 km/h
13.10.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá EASY 60/2. jazda 2 55.503 71.153 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
25.03.2017 Bruck an der Leitha (2)
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 10 7 - 17 8
08.04.2017 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 16 20 - 36 3
02.04.2017 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
5 Mladí 50 25 25 25 75 3
23.04.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
5 Mladí 50 25 25 25 75 5
13.05.2017 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 16 16 - 32 2
21.05.2017 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
5 Mladí 50 25 25 25 75 5
03.06.2017 Bruck an der Leitha (3)
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 16 11 - 27 4
25.06.2017 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
5 Mladí 50 25 25 25 75 15
22.07.2017 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 50 50 - 100 2
19.08.2017 Dunajská Streda
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 20 16 - 36 3
06.08.2017 SteelRing Třinec
Moravský pohár
5 Mladí 50 25 25 25 75 1
03.09.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
5 Mladí 50 25 25 25 75 1
23.09.2017 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
5 BABY 50 20 20 - 40 2

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
25.03.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) BABY 50/1. jazda 6 1:10.896 58.903 km/h
25.03.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) BABY 50/2. jazda 9 1:12.088 57.929 km/h
25.03.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) BABY 50/Meraný tréning 7 1:11.714 58.231 km/h
08.04.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice BABY 50/Meraný tréning 3 1:02.047 49.027 km/h
08.04.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice BABY 50/1. jazda 3 59.664 50.986 km/h
08.04.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice BABY 50/2. jazda 2 1:00.425 50.343 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/Meraný tréning 7 1:08.933 60.581 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/1. jazda 4 1:08.349 61.098 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/2. jazda 5 1:07.132 62.206 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/3. jazda 3 1:07.798 61.595 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/Oficiálny voľný tréning 3 1:13.243 56.131 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/Meraný tréning 3 1:11.576 57.438 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/Warm-up 4 1:17.772 52.862 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/1. jazda 2 1:10.716 58.137 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/2. jazda 2 1:10.834 58.040 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/3. jazda 5 1:13.258 56.119 km/h
13.05.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá BABY 50/Meraný tréning 3 1:11.709 54.822 km/h
13.05.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá BABY 50/1. jazda 3 1:11.583 54.918 km/h
13.05.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá BABY 50/2. jazda 3 1:13.674 53.359 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/Meraný tréning 4 1:05.869 63.399 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/1. jazda 4 1:07.245 62.101 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/2. jazda 5 1:05.132 64.116 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) Mladí 50/3. jazda 5 1:05.126 64.122 km/h
03.06.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (3) BABY 50/Meraný tréning 8 1:08.635 60.844 km/h
03.06.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (3) BABY 50/1. jazda 3 1:05.079 64.168 km/h
03.06.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (3) BABY 50/2. jazda 5 1:05.990 63.282 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Mladí 50/Meraný tréning 5 1:06.301 62.985 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Mladí 50/1. jazda 4 1:05.222 64.027 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Mladí 50/2. jazda 7 1:07.022 62.308 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) Mladí 50/3. jazda 15 1:04.842 64.403 km/h
22.07.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice BABY 50/Meraný tréning 3 59.650 58.541 km/h
22.07.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice BABY 50/1. jazda 3 57.822 60.392 km/h
22.07.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice BABY 50/2. jazda 1 57.183 61.067 km/h
19.08.2017 Slovenský kartingový pohár Dunajská Streda BABY 50/Meraný tréning 3 1:04.771 57.804 km/h
19.08.2017 Slovenský kartingový pohár Dunajská Streda BABY 50/1. jazda 2 1:05.864 56.844 km/h
19.08.2017 Slovenský kartingový pohár Dunajská Streda BABY 50/2. jazda 3 1:04.505 58.042 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec Mladí 50/Warm-up 1 1:15.508 58.023 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec Mladí 50/Meraný tréning 7 1:19.180 55.332 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec Mladí 50/1. jazda 2 1:15.607 57.947 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec Mladí 50/2. jazda 1 1:21.666 53.648 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec Mladí 50/3. jazda 1 1:20.534 54.402 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/Oficiálny voľný tréning 9 1:10.510 58.307 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/Warm-up 2 1:13.431 55.987 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/Meraný tréning 5 1:07.897 60.551 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/1. jazda 20 1:14.267 55.357 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/2. jazda 10 1:15.404 54.522 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto Mladí 50/3. jazda 1 1:09.428 59.215 km/h
23.09.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá BABY 50/Meraný tréning 1 1:13.176 53.723 km/h
23.09.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá BABY 50/1. jazda 2 1:10.903 55.445 km/h
23.09.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá BABY 50/2. jazda 2 1:16.980 51.068 km/h