44 Milan Turkovič

Podvozok
Motor
Telemetria
  • Počet pódií 29
  • Počet pole position 60
  • Informácie o umiestneniach sú aktuálne počítané od roku 2017. Postupne aktualizujeme.

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
20.06.2020 Slovakia Ring
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 13 16 - 29 3
28.06.2020 Slovakia Ring
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 25 25 75 1
01.08.2020 Bruck an der Leitha (2)
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 11 10 - 21 6
12.09.2020 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 20 16 - 36 2

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
20.06.2020 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring KZ2 Junior/Meraný tréning 6 52.507 80.355 km/h
20.06.2020 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring KZ2 Junior/1. jazda 4 1:04.230 65.689 km/h
20.06.2020 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring KZ2 Junior/2. jazda 3 1:04.525 65.389 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 senior/Meraný tréning 1 51.599 81.769 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 senior/1. jazda 1 51.868 81.345 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 senior/2. jazda 1 52.503 80.361 km/h
28.06.2020 Moravský pohár Slovakia Ring KZ2 senior/3. jazda 1 52.025 81.099 km/h
01.08.2020 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Junior/Meraný tréning 5 41.473 100.692 km/h
01.08.2020 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Junior/1. jazda 5 41.587 100.416 km/h
01.08.2020 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Junior/2. jazda 6 41.744 100.038 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
31.03.2019 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 20 20 65 2
13.04.2019 Bruck an der Leitha (1)
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 16 - 41 1
25.05.2019 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 20 25 - 45 1
15.06.2019 T1 Ring Vechec
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 25 - 50 1
05.05.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
44 KZ2 senior 13 25 25 63 1
23.06.2019 SteelRing Třinec
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 25 25 75 1
20.07.2019 Bruck an der Leitha (2)
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 25 - 50 1
11.08.2019 Vysoké Mýto
Moravský pohár
44 KZ2 senior 13 16 29 6
17.08.2019 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 25 - 50 1
25.08.2019 SteelRing Třinec
Moravský pohár
44 KZ2 senior 20 16 11 47 4
14.09.2019 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 25 - 50 1
13.10.2019 Slovakia Ring
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 25 - 50 1
29.09.2019 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 25 25 75 1

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 1 41.545 100.518 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 1 41.875 99.725 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 2 42.200 98.957 km/h
31.03.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 2 42.051 99.308 km/h
13.04.2019 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) KZ2 Junior/Meraný tréning 2 39.719 105.139 km/h
13.04.2019 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) KZ2 Junior/1. jazda 1 39.813 104.890 km/h
13.04.2019 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) KZ2 Junior/2. jazda 3 39.978 104.457 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/Meraný tréning 1 38.844 78.313 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/1. jazda 2 39.022 77.956 km/h
25.05.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/2. jazda 1 39.125 77.751 km/h
15.06.2019 Slovenský kartingový pohár T1 Ring Vechec KZ2 Junior/Meraný tréning 1 34.426 83.658 km/h
15.06.2019 Slovenský kartingový pohár T1 Ring Vechec KZ2 Junior/1. jazda 1 34.339 83.870 km/h
15.06.2019 Slovenský kartingový pohár T1 Ring Vechec KZ2 Junior/2. jazda 1 34.328 83.897 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 8 56.280 73.049 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 4 43.377 94.778 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 1 43.733 94.007 km/h
05.05.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 1 43.700 94.078 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Meraný tréning 1 54.233 80.785 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/1. jazda 1 54.758 80.010 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/2. jazda 1 54.609 80.229 km/h
23.06.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/3. jazda 1 54.743 80.032 km/h
20.07.2019 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Junior/Meraný tréning 3 41.890 99.690 km/h
20.07.2019 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Junior/1. jazda 1 41.861 99.759 km/h
20.07.2019 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Junior/2. jazda 1 42.040 99.334 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 1 45.275 90.805 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 0 45.136 91.085 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 4 44.035 93.362 km/h
11.08.2019 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 3 43.968 93.504 km/h
17.08.2019 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/Meraný tréning 1 47.048 83.940 km/h
17.08.2019 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/1. jazda 1 46.539 84.858 km/h
17.08.2019 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/2. jazda 1 46.415 85.085 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Meraný tréning 2 54.072 81.025 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/1. jazda 2 54.693 80.105 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/2. jazda 3 54.860 79.861 km/h
25.08.2019 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/3. jazda 5 54.712 80.077 km/h
14.09.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/Meraný tréning 2 38.367 79.287 km/h
14.09.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/1. jazda 1 38.502 79.009 km/h
14.09.2019 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/2. jazda 1 38.345 79.332 km/h
13.10.2019 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring KZ2 Junior/Meraný tréning 1 53.755 78.489 km/h
13.10.2019 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring KZ2 Junior/1. jazda 1 53.722 78.538 km/h
13.10.2019 Slovenský kartingový pohár Slovakia Ring KZ2 Junior/2. jazda 1 53.783 78.449 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/Meraný tréning 6 56.262 74.224 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/1. jazda 1 42.235 98.875 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/2. jazda 1 42.693 97.815 km/h
29.09.2019 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/3. jazda 1 42.644 97.927 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
21.04.2018 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 20 - 45 1
21.07.2018 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 13 25 - 38 2
25.08.2018 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 20 16 - 36 2
29.09.2018 Bruck an der Leitha (1)
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 11 13 - 24 4
13.10.2018 Dlhá
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Junior 25 25 - 50 1
15.04.2018 Vysoké Mýto
Majstrovstvá SR
44 KZ2 senior 20 20 - 40 3
06.05.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 20 16 - 36 4
10.06.2018 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 25 13 63 1
19.08.2018 Vysoké Mýto
Moravský pohár
44 KZ2 senior 9 9 16 34 4
02.09.2018 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 16 20 61 2
23.09.2018 Trebatice
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 25 25 75 1

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
21.04.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/Meraný tréning 1 38.937 78.126 km/h
21.04.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/1. jazda 1 39.366 77.275 km/h
21.04.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/2. jazda 2 39.365 77.277 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 4 43.801 93.861 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 2 43.867 93.720 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 2 43.827 93.805 km/h
15.04.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 0 47.099 87.288 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 2 42.050 99.310 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 2 42.452 98.370 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 3 42.357 98.591 km/h
06.05.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 0 43.064 96.972 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/Meraný tréning 1 41.916 99.628 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/1. jazda 1 42.373 98.553 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/2. jazda 1 42.512 98.231 km/h
10.06.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/3. jazda 4 42.625 97.971 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 7 44.672 92.031 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 7 44.488 92.411 km/h
19.08.2018 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 3 44.426 92.540 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 2 53.580 77.940 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 1 42.443 98.391 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 3 53.023 78.758 km/h
02.09.2018 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 2 52.492 79.555 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice KZ2 senior/Meraný tréning 1 38.838 78.325 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice KZ2 senior/1. jazda 1 38.932 78.136 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice KZ2 senior/2. jazda 1 39.145 77.711 km/h
23.09.2018 Moravský pohár Trebatice KZ2 senior/3. jazda 1 39.154 77.693 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/Meraný tréning 1 38.903 78.194 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/1. jazda 4 39.197 77.608 km/h
21.07.2018 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/2. jazda 1 39.199 77.604 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/Meraný tréning 2 47.969 82.328 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/1. jazda 2 47.809 82.604 km/h
25.08.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/2. jazda 3 47.173 83.717 km/h
29.09.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) KZ2 Junior/Meraný tréning 4 40.110 104.114 km/h
29.09.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) KZ2 Junior/1. jazda 5 40.516 103.070 km/h
29.09.2018 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (1) KZ2 Junior/2. jazda 4 40.531 103.032 km/h
13.10.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/Meraný tréning 1 46.192 85.495 km/h
13.10.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/1. jazda 1 46.296 85.303 km/h
13.10.2018 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Junior/2. jazda 1 45.971 85.906 km/h

Celkové umiestnenie v jednotlivých pretekoch

Dátum Seriál/Pretek Štart. č. Kategória 1. jazda 2. jazda 3. jazda Celkom Umiestnenie
25.03.2017 Bruck an der Leitha (2)
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Masters 16 0 - 16 8
02.04.2017 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 20 20 25 65 2
23.04.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
44 KZ2 senior 16 16 16 48 3
21.05.2017 Bruck an der Leitha (2)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 20 25 20 65 2
25.06.2017 Bruck an der Leitha (3)
Moravský pohár
44 KZ2 senior 13 25 20 58 2
22.07.2017 Trebatice
Slovenský kartingový pohár
44 KZ2 Masters - 1
06.08.2017 SteelRing Třinec
Moravský pohár
44 KZ2 senior 16 16 20 52 2
03.09.2017 Vysoké Mýto
Moravský pohár
44 KZ2 senior 25 16 20 61 2

História jázd

Dátum Seriál Pretek Jazda Pozícia Naj čas Max. rýchlosť
25.03.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Masters/Meraný tréning 2 42.587 98.058 km/h
25.03.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Masters/1. jazda 3 43.083 96.929 km/h
25.03.2017 Slovenský kartingový pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 Masters/2. jazda 0 44.401 94.052 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 1 42.397 98.498 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 2 42.576 98.083 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 2 42.491 98.280 km/h
02.04.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 1 42.500 98.259 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Oficiálny voľný tréning 1 44.509 92.368 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 3 44.697 91.979 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Warm-up 1 45.758 89.847 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 3 44.012 93.411 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 3 44.361 92.676 km/h
23.04.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 3 44.706 91.961 km/h
13.05.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Masters/Meraný tréning DQ 48.554 80.966 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/Meraný tréning 1 42.251 98.838 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/1. jazda 2 42.665 97.879 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/2. jazda 1 42.677 97.851 km/h
21.05.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (2) KZ2 senior/3. jazda 2 42.831 97.499 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/Meraný tréning 2 42.374 98.551 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/1. jazda 4 42.433 98.414 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/2. jazda 1 42.447 98.382 km/h
25.06.2017 Moravský pohár Bruck an der Leitha (3) KZ2 senior/3. jazda 2 53.808 77.609 km/h
22.07.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/Meraný tréning 4 39.739 87.873 km/h
22.07.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/1. jazda 1 39.598 88.186 km/h
22.07.2017 Slovenský kartingový pohár Trebatice KZ2 Junior/2. jazda 1 40.162 86.948 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Warm-up 1 54.808 79.937 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/Meraný tréning 2 53.933 81.234 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/1. jazda 3 54.795 79.956 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/2. jazda 3 1:06.405 65.977 km/h
06.08.2017 Moravský pohár SteelRing Třinec KZ2 senior/3. jazda 2 1:01.526 71.209 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Oficiálny voľný tréning 6 44.764 91.842 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Warm-up 2 53.650 76.630 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/Meraný tréning 1 43.702 94.073 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/1. jazda 1 51.596 79.681 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/2. jazda 3 44.524 92.337 km/h
03.09.2017 Moravský pohár Vysoké Mýto KZ2 senior/3. jazda 2 44.372 92.653 km/h
23.09.2017 Slovenský kartingový pohár Dlhá KZ2 Masters/Meraný tréning 1 48.307 81.380 km/h